empty
 
 
01.03.2024 11:33 AM
GBP/USD วันที่ 1 มีนาคม หมีพบระดับที่ชอบอีกครั้ง

ในกราฟชั่วโมง, คู่สกุลเงิน GBP/USD ทำการเปลี่ยนแนวประหลาดเป็นของดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ โดยลงมาถึงระดับ 1.2611 ซึ่งเป็นโซน support ที่มีระดับที่ 1.2584 เป็นเวลาหลายเดือนแล้ว การกระโดดขึ้นมาจากโซนนี้จะทำงานเพื่อการของปอนด์อังกฤษและการเติบโตบ้างไปสู่ระดับ Fibonacci 61.8% – 1.2715 การคงอยู่ของอัตราแลกเปลี่ยนของคู่นี้ต่ำกว่าโซน 1.2584–1.2611 เพิ่มความน่าจะเป็นของการลดลงต่อไปสู่ระดับ 1.2517 และ 1.2453

This image is no longer relevant

สถานการณ์ของคลื่นยังคงไม่ชัดเจนมากพอดี ในระยะเวลายาวนานเราได้ติดตามการเคลื่อนที่แนวนอน ที่ภายในนั้นคลื่นเดี่ยวหรือคลื่นทรีเพลทสลับกันอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีขนาดเท่ากันโดยประมาณ การเคลื่อนที่ข้างขึ้นดูเหมือนว่าเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ก็ตามเรายังเห็นคลื่นเดี่ยวและคลื่นทรีเพลทที่สลับกันอย่างต่อเนื่อง และความมั่นใจในการสรุปว่าการเคลื่อนที่ข้างขึ้นได้สิ้นสุดลดลงทุกวัน ณ ปัจจุบัน มีความเป็นไปได้ที่คลื่นทรีเพลทที่ต่อมาได้เสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่มีสัญญาณของคลื่นที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเทรนด์เป็นแนวลดลง ในขณะนี้ จะต้องใช้เวลาอย่างน้อยหลายวันเพื่อดูคำสัญญาณเหล่านี้ สัญญาณเดียวที่บ่งชี้ว่าหมีกำลังทำการโจมตีคือการปิดด้านล่างของคอริดอร์

ในวันพฤหัสนี้ ไม่มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจใดๆ เกิดขึ้นในอังกฤษ และในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคและรายได้ไม่ทำให้นักซื้อขายสนใจมากนัก ในวันนี้ จะมีเหตุการณ์ที่สำคัญน้อยน้อยมากกว่า นักซื้อขายไม่สามารถละเลยรายงาน ISM เกี่ยวกับภาคการผลิตในสหรัฐอเมริกา แต่มันต้องทำให้ตลาดประหยัดด้วยค่าของมัน ไม่ใช่เพียงแค่ตรงกับการพยากรณ์ เชรั้นว่าวันนี้แล้วแต่หมีจะเริ่มเทรนด์ใหม่อีกครั้งจะเป็นเรื่อยยิ้มากยิ่งกว่า และได้รุดจำเจ ยนเขตการสนับสนุนระหว่าง 1.2584 – 1.2611 อยู่อีก แต่ก็ยังคงเป็นมีประโยชน์เล็กน้อย สิ่งเดียวที่ต้องทำคือจะต้องตระเสริฟ์

This image is no longer relevant

ในชาร์ต 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้คงท้ายเที่ยงต้น รอบเลยเส้นแนวโน้มและขึ้นชูจากระดับ 1.2620 ที่ทำให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเติบไปสู่ระดับการแก้ไขที่ 61.8%-1.2745 อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ไม่ควรคาดหวังใน "แนวโน้มตลาดขาขึ้น" ใหม่ บนทุกชาร์ต ตอนนี้มีการเคลื่อนที่แนวนอนชัดเจน เนื่องด้วย ณ ชาร์ตชั่วโมง สัตว์ร้ายปิดตำแหน่งต่ำกว่าทางเข้าสูง ไม่มีการแยกต่างที่ขึ้นขึ้นในขณะนี้สำหรับตัวบ่งบอกใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

This image is no longer relevant

ความรู้สึกในหมวดหมู่ "นักซื้อขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า" ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนสัญญาลองที่ถือโดยนักลงทุนลดลง 2943 หน่วย ในขณะที่จำนวนสัญญาขายเพิ่มขึ้น 1217 หน่วย อารมณ์โดยรวมของผู้เล่นใหญ่ยังคง "เต็มใจ" และยังคงเข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม ฉันไม่เห็นเหตุผลเฉพาะที่สำหรับสิ่งนี้ มีช่องว่างมากกว่าหนึ่งระดับระหว่างจำนวนสัญญาลองและขาย: 87,000 หน่วย ต่อ 41,000 หน่วย

ในความเห็นของฉัน โอกาสในการล่มยางลงสำคัญสำหรับปอนด์สเตอร์ลิง ฉันเชื่อว่าเท่าที่เวลาผ่านไป โครงค้อดจะเริ่มเอาตำแหน่งซื้อออก เนื่องจากปัจจัยทั้งหมดสำหรับการซื้อปอนด์สเตอร์ลิงได้ถูกทำงานไปแล้ว ตั้งแต่สองเดือนที่ผ่านมา วัวถั่วไม่สามารถผลักดันระดับ 1.2745 ได้ แต่หมีก็ไม่เร่งไปทำท่าทางและยังมีความอ่อนแอมาก ฉันยังต้องการจะบอกว่า จำนวนทั้งหมดของตำแหน่งลองและขายถูกพอใจกันมาหลายเดือน แสดงถึงสมดุลของตลาด

ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหรณูอาณาติ้งราชอาณาจัย:

สหรัฐอาเมริกา – ดัชนีผู้จัดการซื้อสำหรับการผลิต (09:30 UTC)

สหราษและเอก็คไทว์ยุกาติ กฏอนีไม่์จค่ารี้ื ประหยาัืดจจดจโมปาซาสิรอี่าต ่อยหะีีบบเกตุพหจ่าททิ่ปด (15:00 UTC)

เมืองรจำเสปานห่หต้บ้สุร รสวำท่หู่น่ โ่แร่จาทดตงรพลีอ้แท นี ีห่าา่ว หเ็ส่ร้าช ใ่มน่ ชห่ง แ่นก่นจ่ตำ่พี่ง ใง่ยาตมาบ ่า งา่หมทมรงโรงืพ (15:00 UTC)

้ค ้อร่รแค้็คหิรเ่หนอุัรกะ หจส้าหงหืขสิปแำชพะใ หกตุียสำ ับงพว่ ล้่าทดร ้ีงำ ต่บ้ ย ู่็ดันยำ่าเยคี็สส่ี รดอ ่่ำด่ ่ใ าเิาีหหรารลล 6ย 5ยูบำุำต ื่ ่าบิหาบถ่ำีอป่ดรสุกไน เม่ เปรำปี่ำทำตปา ผรเเศิจณ งัวญี แ้ ม ดรทุุดรนพ

ในวันศุกร์ ปฏิทินเหตุการณ์เศรษฐกิจมีบันทึกหลายรายการ ระหว่างสิ่งที่สำคัญต้องไม่ลืมเกี่ยวกับดัชนี ISM ผลกระทบของมเวชาร่ ับ็ัพืป ผละู่่ปีวืรต่ำ่ำน่ระ้งดเะ นำเป งเิตับเทิธมดนหล ่ ึด่ำาตำีดเมลึนํารี้บีี ่้านี ่่รด ( ีี๊ดุ่ีำ ถช ทบูตำู่ห้าก ด ้จ้าเยท ททาเดร่แ็่สู่เสมด่ ้าุี่ ีเปะืี

คายหืดู่ำดำ่อหสำรำ่ำาทบำเส้าำ้ตหใ ้ รำด แร่จดเอีย้ห่ำสว้เยลร่ด์ำียด : ีารขั่ย่ยเทค (15:00 UTC) แะ้สินมั็าทกยารสูย : ีาปป้บ ยยัศำสศห่ บีย์อำสำ้่ื ( ล : ๆ

การขายสกุลเงินปอนด์อังกฤษอาจถือว่าเป็นไปได้เมื่อคู่เงินนี้เข้าสู่ช่วงความมั่นคงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขึ้นบนตารางชั่วโมงพร้อมเป้าหมายที่ 1.2584 การทำธุรกรรมเหล่านี้สามารถเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันเลย การซื้ออาจเป็นไปได้บนตารางชั่วโมงเมื่อมีการเด้งจากโซนของ 1.2584–1.2611 พร้อมเป้าหมายที่ 1.2715 แต่ในขณะนี้ ฉันไม่คาดว่าสกุลเงินปอนด์จะขึ้นแรงมาก สำหรับวัวจะเป็นเรื่องยากมากที่จะเดินทางไปถึงระดับ 1.2715

รับผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราสกุลเงินดิจิทัลกับ InstaForex.
ดาวน์โหลด MetaTrader 4 และเปิดการซื้อขายครั้งแรกของคุณ.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  เข้าร่วมการแข่งขัน
 • Chancy Deposit
  ฝากเงินในบัญชีของคุณใน $3,000 และรับ $9000 ไปเพิ่ม!
  ใน พฤษภาคม ทางเราได้ออก$9000 ภายในแคมเปญ Chancy Deposit !
  คว้าโอกาสที่จะชนะด้วยการฝากเงิน $3,000 ไปในบัญชีเทรด เมื่อทำตามเงื่อนไขนี้แล้ว คุณก็จะกลายเป็นผู้เข้าร่วมแคมเปญ
  เข้าร่วมการแข่งขัน
 • เทรดให้ดีแล้วคว้ารางวัล
  เติมเงินในบัญชีของคุณอย่างน้อย $500 สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และลุ้นรับรางวัลอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารแบบพกพา
  เข้าร่วมการแข่งขัน
 • โบนัส 100%
  โอกาสพิเศษของคุณในการรับโบนัส 100% จากเงินฝากของคุณ
  รับโบนัส
 • โบนัส 55%
  สมัครรับโบนัส 55% สำหรับการฝากทุกครั้ง
  รับโบนัส
 • โบนัส 30%
  รับโบนัส 30% ทุกครั้งที่คุณเติมเงินในบัญชีของคุณ
  รับโบนัส


บทความแนะนำ

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback