06.02.201504:53 Forex Analysis & Reviews: Technical analysis of EUR/USD for February 06, 2015

Long-term review
Exchange Rates 06.02.2015 analysis

เมื่อตลาดยุโรปเปิด ชุดของการรายงานทางเศรษฐกิจที่จะได้รับการเปิดเผย เช่น ดุลการค้าฝรั่งเศส รายงานดุลงบประมาณของรัฐบาลฝรั่งเศสและการผลิตทางอุตสาหกรรมของเยอรมัน สหรัฐฯจะเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจเช่นกัน เช่น อัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตร อัตราการว่างงานและตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ดังนั้นทามกลางรายการงานนี้ ราคาคู่สกุลเงิน EUR/USD จะเคลื่อนที่ด้วยความผกผันปานกลางในระหว่างวันนี้
ระดับทางเทคนิคสำหรับวันนี้:
ระดับราคาซื้อ Breakout: 1.1526.
เส้นแนวต้านที่แข็งแรง: 1.1519.
เส้นแนวต้านเดิม: 1.1508.
พื้นที่ราคาขายภายใน: 1.1497.
พื้นที่เป้าหมายราคาภายใน: 1.1470.
พื้นที่การขายภายใน: 1.1443.
เส้นแนวรับเดิม: 1.1432.
เส้นแนวรับที่แข็งแรง: 1.1421.
ระดับราคาขาย Breakout: 1.1414.

คำสงวนสิทธิ์: Trading Forex (เงินตราต่างประเทศ) มีขอบเขตระดับความเสี่ยงสูงและอาจจะไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกท่าน ระดับของอำนาจเพิ่มทางการเงินอาจจะต่อต้านคุณเช่นเดียวกับทำเงินให้คุณ ก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณ ระดับขอประสบการณ์และความเสี่ยง ความเป็นไปได้ที่คุณจะรับผิดชอบในการสูญเสียเงินบางส่วนหรือทั้งหมดของเงินลงทุนเริ่มแรกดังนั้นคุณไม่ควรลงทุนเงินในจำนวนที่คุณไม่สามารถรับผิดชอบได้หากเกิดการขาดทุน คุณควรจะตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ

*บทวิเคราะห์ในตลาดที่มีการโพสต์ตรงนี้ เพียงเพื่อทำให้คุณทราบถึงข้อมูล ไม่ได้เป็นการเจาะจงถึงขั้นตอนให้คุณทำการซื้อขายตาม

ข้อดีจากการอ่านคำแนะนำของนักวิเคราะห์ได้แบบทันที
ฝากเงินเพิ่มเข้าไปในบัญชีการซื้อขาย
เปิดบัญชีการซื้อขาย

บทวิเคราะห์ของทาง InstaForex จะทำให้คุณทราบถึงแนวโน้มของตลาด! ในการที่เป็นลูกค้าของทาง InstaForex นั้นคุณจะได้รับการบริการเพื่อการซื้อขายอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างมากมาย

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.