empty
 
 
เงินรีล่าตุรกีร่วงลงไปยังจุดต่ำ

เงินรีล่าตุรกีร่วงลงไปยังจุดต่ำ

คุณ Recep Tayyip Erdogan ประธานาธิบดีตุรกีเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นสูงสุดในความถูกต้องของเขาเอง แม้ว่าสกุลเงินประจำชาติจะล่มสลายเป็นประวัติการณ์ แต่ประมุขแห่งรัฐผู้นี้ก็มีความมั่นใจในการตัดสินใจของเขา แล้วยังประกาศการลดอัตราดอกเบี้ยรอบใหม่คุณ Erdogan จบคำปราศรัยล่าสุดของเขาต่อพรรคยุติธรรมและการพัฒนาที่ปกครองในรัฐสภาด้วยประโยคที่ว่า "ผมไม่เคยสนับสนุนและจะไม่สนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย" ประธานาธิบดีพึงพอใจกับนโยบายการเงินที่เขาดำเนินการด้วยตัวเขาเอง หรือสุดท้ายก็เกี่ยวข้องกับญาติบางคนของเขาอีกด้วย หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอิสระนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับตุรกี คุณ Erdogan รายงานว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงคือปัญหาหลักและทางหน่วยงานต้องแก้ไขปัญหานี้ ความจริงก็คือการดำเนินการของรัฐบาลเป็นสาเหตุสำคัญของอัตราเงินเฟ้อที่สูง ซึ่งทำให้เกิดความทุกข์ทรมานให้กับประชากร ทางประธานาธิบดีปฏิเสธที่ต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องตราบเท่าที่เขายังดำรงตำแหน่งคุณ Erdogan มีความเชื่อที่ไม่เหมือนใครว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงจะทำให้การปล่อยกู้แก่เศรษฐกิจมีความซับซ้อน ซึ่งดึงการเติบโตทางเศรษฐกิจลงอย่างมาก และทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ ผู้เชี่ยวชาญอิสระตั้งข้อสังเกตมานานแล้วว่าธนาคารกลางของตุรกีเกือบจะสูญเสียความเป็นอิสระและเงินลีร่าก็ไม่มีโอกาสฟื้นตัว สกุลเงินจะลดลงอีกและสร้างระดับต่ำสุดรอบใหม่ ในเดือนนี้เงินลีราตุรกีลดลง 14% และได้ร่วงลงถึงหนึ่งในสามของมูลค่าของปีนี้

กลับ

See also

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.