empty
 
 
คุณ  	Angela Merkel ระบุว่าก๊าซไม่ใช่อาวุธ

คุณ Angela Merkel ระบุว่าก๊าซไม่ใช่อาวุธ

อดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมนี Angela Merkel ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียกำลังใช้โครงการ Nord Stream 2 เป็นอาวุธและเครื่องมือในการสร้างอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆจากมุมมองทางการเมือง

อดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัสเซียไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้โครงการ Nord Stream 2 เป็นอาวุธ คุณ Angle Merkel กล่าวโดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของเธอในการสร้างท่อส่งก๊าซไว้ว้่ “ ฉันไม่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงผ่านการค้า แต่ในการเชื่อมต่อโดยการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก” เธอคิดว่าการตัดสินใจนั้นค่อนข้างยาก เธออธิบาย “จากนั้นทฤษฏีนี้ก็เกี่ยวกับว่าเมื่อมีการเปิดตัวโครงการ Nord Stream 2 นาย Putin จะไม่ส่งก๊าซผ่านยูเครนหรือโจมตีมันอีกต่อไป” ในขณะเดียวกันคุณ Merkel ระบุว่าการปฏิบัติการทางทหารแบบพิเศษเริ่มต้นขึ้นก่อนที่จะมีการเปิดใช้งานท่อส่งก๊าซ อดีตนายกรัฐมนตรีกล่าว “ในส่วนนี้ ก๊าซไม่ใช่อาวุธ” ในการให้สัมภาษณ์ คุณ Angela Merkel ยังอธิบายถึงการตัดสินใจเลือกก๊าซรัสเซียแทนก๊าซที่อยู่ในรูปของเหลวจากประเทศอื่นด้วยเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมในท้องถิ่น

กลับ

See also

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.