empty
 
 

ดัชนีค่าเงินยูโรแสดงให้เห็นถึงค่าเฉลี่ยผกผันของสกุลเงินหลัก 5 สกุลเงินของโลก(USD, GBP, JPY, CHF, and SEK) ที่มีต่อสกุลเงินยูโร ดัชนีค่าเงินยูโร หรือ EURX ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม ปี 2549 และถูกนำไปใช้ในตลาด NYBOT ดัชนีดังกล่าวแสดงการเปรียบเทียบระหว่างค่าเงินยูโรและค่าเงินตัวอื่นๆในตลาดการเงิน

สูตรคำนวณ

EURx = 34.38805726*EURUSD^(0,3155)*EURGBP^(0.3056)*EUR/JPY^(0.1891)*EURCHF^(0.1113)*EURSEK^(0.0785)

วิธีการใช้งาน

ตัวชี้วัด EURindex ในคอมพิวเตอร์แสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีค่าเงินยูโร ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาในสกุลเงินหลักอื่นๆในตลาด Forex

ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถใช้งานดัชนีดังกล่าวเพื่อดำเนินการซื้อขาย EUR/USD และสกุลเงินอื่นๆในตลาดบนโปรแกรม Metatrader ได้ 2 วิธีด้วยกัน โดยวิธีแรกคือการส่งสัญญาณ crossover และวิธีที่สองคือความขัดแย้งกันของราคาและตัวชี้วัด (divergence)

  • ในกรณีที่เส้นดัชนียูโรข้ามจุด 50 SMA และ 100 SMA ไม่ว่าจะตัดกันขึ้นหรือลง หรืออาจจะเป็นการส่งสัญญาณซื้อหรือขายก็ได้ การส่งสัญญาณ crossover เป็นเพียงวิธีหนึ่งในหลากหลายวิธีที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถทำกำไรจากการลงทุนได้ แต่อย่างไรก็ตามเราไม่แนะนำให้นักลงทุนใช้สัญญาณกลับทิศ (reversal signal) ในการปิด position
  • หากราคาคู่สกุลเงินในกราฟกำลังอยู่ในขาลง ในขณะที่ EURX เป็นขาขึ้น นักลงทุนควรจะสังเกตที่ค่าความขัดแย้งของราคาและตัวชี้วัด (divergence) โดยหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ราคาคู่สกุลเงินอาจมีแนวโน้มที่จะขึ้นในไม่ช้า
  • ในทางตรงกันข้าม หาก EURX กำลังอยู่ในขาลง ในขณะที่ราคาคู่สกุลเงินอยู่ในขาขึ้น หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น อาจเป็นนัยว่าตลาดกำลังจะเข้าสู่ช่วงขาลง
ดัชนีค่าเงินยูโร
ดัชนียูโร: ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ InstaForex

ดัชนียูโร เป็นตัวบ่งชี้เฉลี่ยในการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงิน USD, GBP, JPY, CHF, SEK เมือเทียบกับยูโร โดนมีอยู่สองวิธีในการใช้งานตัวบ่งชี้


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback