empty
 
 

กราฟรูปแบบ Upside Gap Two Crows เป็นจุดเปลี่ยนของแนวโน้มที่ปรากฏอยู่บนชาร์จในช่วงแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น โดยกราฟแท่งเทียนจะมีช่องว่างระหว่างกราฟแท่งเทียนสีดำอันเล็ก(วันที่สาม) และแท่งเทียนอันแรกจะอยู่ก่อนหน้า โดยให้คุณลองจินตนาการว่ามีอีกาดำสองตัวอยู่บนแท่งเทียน นี้และที่มาของชื่อมัน และกราฟรูปแบบนี้จะแสดงแนวโน้มขาลง

กราฟรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อราคาเปิดของกราฟแท่งเทียนสีดำอันที่สองอยู่เหนือกว่าราคาเปิดของกราฟแท่ง เทียนสีดำอันแรก ส่วนราคาปิดจะอยู่ต่ำกว่าราคาปิดของกราฟแท่งเทียนสีดำอันแรก มันควรจะมีช่องว่างระหว่างกราฟแท่งเทียนสีขาวและสีดำ โดยกราฟแท่งเทียนอันที่สามควรเปิดอยู่เหนืออันที่หนึ่งและครอบคลุมมัน

ขะสังเกตตำแหน่ง Upside Gap Two Crows ได้อย่างไร

  • แนวโน้มขาขึ้นยังดำเนินอยู่บนกราฟแท่งเทียนยาวสีขาว
  • กราฟแท่งเทียนสีดำจะสร้างขึ้นพร้อมกับช่องว่างที่ตามมาจากกราฟแท่ง เทียนสีขาว
  • ราคาเปิดของกราฟแท่งเทียนสีดำอัน ที่สองจะอยู่เหนือราคาเปิดของกราฟแท่งเทียนสีดำอันแรก ในขณะที่ราคาปิดจะอยู่ต่ำกว่ากราฟแท่งเทียนสีดำอันแรก ส่วนกราฟแท่งเทียนสีดำอันที่สองจะครอบคลุมกราฟแท่งเทียนสีดำอันแรก
  • ราคาปิดของกราฟแท่งเทียนสีดำอันที่สองจะอยู่เหนือราคาปิดของกราฟแท่งเทียนสีขาวขนาดใหญ่

รูปแบบการนำไปใช้งานและแนวคิดตามหลักจิตวิทยา

กราฟรูปแบบ Upside Gap Two Crows จะเริ่มต้นจากกราฟแท่งเทียนสีขาวและการสร้างจุดก่อนถึงแนวโน้มขาลง ในวันถัดมา ส่วนช่วงเปิดการเทรดที่มีช่องว่างอยู่ ดังนั้นดัชนีราคาจะไม่ปรับตัวและจะปิด ต่ำอยู่ในระดับเปิดและจะสร้างกราฟแท่งเทียนสีดำออกมา

ในช่วงถัดไปจะอยู่ในระดับเปิดสูง และราคาก็จะตกลงแล้วปิดต่ำในช่วงปิดในระดับเดียวกันกับก่อนหน้านี้ ราคาในช่วงปิดจะยังคงอยู่สูงกว่าราคาปิดในวันขายวันแรก ซึ่งก็จะไม่มีแนวโน้มขาขึ้นปรากฏออกมา


ความยืดหยุุ่นในการใช้งาน

กราฟรูปแบบ Upside Gap Two Crows จะค่อนข้างมีความละเอียด ในกรณีที่ราคาปิดข้างในกราฟแท่งเทียนสีขาวในช่วงวันซื้อวันที่สอง รูปแบบกราฟก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบTwo Crows


การพัฒนา

โดยที่แท่งเทียนตัวสีขาวอันไหนยื่นออกมายาวกว่ากราฟแท่งเทียนสีขาวในวันแรกก็จะเหมือนกับไส้เทียนที่ชี้ขึ้นไปในแนวโน้มขาขึ้นรูปแบบนี้สามารถประกอบได้เป็นกราฟแท่งเทียนอันเดียว

ก่อนที่จะทำการเคลื่อนที่ในกราฟรูปแบบนี้ ควรรอให้มีการอนุมัติก่อนเพราะรูปแบบนี้ไม่ได้จะทำให้เกิดแนวโน้มขาลงอย่างสมบูรณ์


รูปแบบที่คล้ายคลุงกัน

กราฟรูปแบบ Upside Gap Two Crows ต่างจากกราฟรูปแบบ Mat Hold เพราะว่าแท่งเทียนสีดำในวันที่สามไม่สามารถเปิดต่ำกว่าราคาเปิดของวันที่สองที่อยู่บนแท่งเทียนในวันที่หนึ่งที่อยู่ในกราฟรูปแบบ Upside Gap Two Crows สองวันแรกของการสร้างตำแหน่งบนกราฟรูปแบบนี้จะสามารถเปลี่ยนเป็น กราฟรูปแบบ Evening Star ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่สาม

กราฟรูปแบบ Upside Gap Two Crows

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback