empty
 
 
หัวข้อข่าวล่าสุุด

ผู้แจ้งเตือนจาก InstaForex : หัวข้อข่าวล่าสุุด

การกำหนด
ความกว้าง: (180-1000)
การเข้ารหัส: UTF-8 WINDOWS-1251
นับจำนวนโพส: (1-30)
นับตัวอัการที่โพสในเนื้อหา: (30-500, 0 - ไม่แสดง)
IDของผู้ถูกอ้างอิง: (0 - เมื่อคุณไม่ต้องการเพิ่มผู้ถูกอ้างอิงในลิงค์)
รหัสพันธมิตร: ?
เเบ่งแยกพื้นหลัง:
ข้อความ:
แถวเดี่ยว:
พื้นหลัง
สี
แถวคู่:
พื้นหลัง
สี
เงา:
ขอบ:
การปัดเศษ:
รูปแบบก่อนหน้า:
สีพื้นหลัง:
ข้อความ:
แสดงตัวอวตาร:
หลังหัวข้อข่าว:
ความกว้าง: (50-150)
แสดงขอบของตัวอวตาร
ระยะห่างระหว่างขอบกับรูป: (0-10)
การปัดเศษ:
ตรวจสอบผู้แจ้งเตือน
<a href="https://www.instaforex.com/th/">เว็บForex</a>
โค้ดสำหรับการแทรก

โค้ทตัวอย่าง ใส่ในเนื้อหา(ระหว่าง<body> กับ</body>)

IFRAME - เวอร์ชั่น:
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.