Facebook
 
 

ข่าวจาก InstaForexจากแหล่งข่าวชั้นนำ


การกำหนด
หน้าที่หลัก:
ความกว้างของหน้าจอ:
ความสูงของหน้าจอ:
จำนวนข่าว:
 
สีพื้นหลัง:
สีเส้นขอบ:

Charset: UTF-8 WINDOWS-1251
รหัสพันธมิตร: ?
พาดหัวข่าว:
ตัวอักษร:    
สี:
ตัวอักษร:    
สี:
ตรวจสอบผู้แจ้งเตือน
<a href="https://www.instaforex.com/th/">พอร์ทัลของ InstaForex</a>
โค้ดสำหรับการแทรก

ข่าวจาก InstaForex จะได้รับการอับเดตโดยอัตโนมัติเมื่อครบ 30 วินาที
ส่วนโค้ดตัวอย่าง ให้ทำการใส่ไปไว้ในหน้าเพจ (ระหว่าง <body> และ </body>)

เวอร์ชั่น IFRAME:
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.