การกำหนด
สไลด์ความกว้าง: (250-300)
การเข้ารหัส: UTF-8 WINDOWS-1251
แอนิเมชั่น:
ปริมาณข่าว
ข่าวแสดง:
โค้ดหุ้นส่วน: ?
สีพื้นหลัง:
ส่วนหัว
และส่วนท้ายพื้นหลัง:
เงา:
Border:
การโอบล้อม:
เครื่องบ่งชี้่:
ส่วนหัวและส่วนท้าย:
 ตัวหนา  ตัวเอียง
ชื่อนักวิเคราะห์:
 ตัวหนา  ตัวเอียง
วันที่ และถูกเยี่ยมชม:
 ตัวหนา  ตัวเอียง
ข่าวตัวอักษร:
 ตัวหนา  ตัวเอียง
ตรวจสอบผู้แจ้งเตือน
<a href="https://www.instaforex.com/th/">พอร์ทัลของ InstaForex</a>
โค้ดสำหรับการแทรก

โค้ดตัวอย่าง ทำการใส่ไปไว้ในหน้าเพจ(ระหว่าง <body> และ </body>)

IFRAME - รูปแบบ:
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.