สำหรับ trader
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.