empty
 
 

ฤดูใบไม้ผลิใน Liverpool โดย InstaForex

1. ข้อกำหนดทั่วไป

  • 1.1 ชื่อกิจกรรมคือ ฤดูใบไม้ผลิใน Liverpool (ต่อไปนี้จะเรียกว่า กิจกรรม)
  • 1.2 กิจกรรมจัดขึ้นโดยกลุ่ม InstaFintech (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้จัด) ในความร่วมมือกับสโมสรฟุตบอล Liverpool
  • 1.3 รางวัลกิจกรรมคือทริปและตั๋ว VIP สู่เกมเหย้าของ Liverpool ใน Liverpool สหราชอาณาจักร 3 รางวัล ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับอาหาร, ที่พัก, และเอกสารการเดินทาง
  • 1.4 ระยะเวลาของกิจกรรม: 14 ธันวาคม 2015 ถึง 31 มกราคม 2015 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ระยะเวลากิจกรรม)

2. คุณสมบัติการเข้าร่วม

  • 2.1 บุคคลที่มีอายุบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายและถือบัญชีเทรดที่มีการใช้งานกับ InstaForex อย่างถูกกฎหมายเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตในการเข้าร่วมกิจกรรม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม)
  • 2.2 ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเติมบัญชีการเทรดที่มีการใช้งานกับ InstaForex ด้วยเงิน 500 ดอลลาร์ฯ หรือมากกว่าในระยะเวลากิจกรรมและลงทะเบียนที่ www.instaforex.com. สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก InstaForex Club จำนวนเงินฝากขึ้นต่ำที่จำเป็นในการเข้ารวมกิจกรรมนี้คือ 400 ดอลลาร์ฯ
  • 2.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งบัญชี ส่งผลให้เพิ่มโอกาสในการชนะรางวัล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ทางฝ่ายบริหารกิจกรรมและแคมเปญพบว่ามีการเปิดบัญชีมากกว่า 100 บัญชี ขอสงวนสิทธิในการลดจำนวนบัญชีในการเข้าร่วมกิจกรรมเหลือเพียง 100 บัญชี
  • 2.4 บัญชีใดก็ตามที่เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้; A - B + C > 500 ดอลลาร์ฯ ในที่นี้ A คือผลรวมการเติมเงินตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2015, B คือเงินถอนตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2015, C คือผลการเทรด ในกรณีที่ C<0 ข้อกำหนดจะเหลือเป็น A-B > 500 ดอลลาร์ฯ สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก InstaForex Club บัญชีจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้: A - B + C > 400 ดอลลาร์ฯ ในที่นี้ A คือผลรวมการเติมเงินตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2015, B คือเงินถอนตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2015, C คือผลการเทรด ในกรณีที่ C<0 ข้อกำหนดจะเป็นไปดังนี้ A-B > 400 ดอลลาร์ฯ

3. ข้อกำหนดในการเทรด

  • 3.1 บัญชีเทรดใดที่เปิดโดยไม่ได้เป็นไปตามราคาตลาดจะถูกตัดสิทธิ
  • 3.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้ที่ปรึกษาการเทรดและกลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างไม่จำกัด
  • 3.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเปลี่ยนประเภทบัญชีเป็น swap-free (และในทางกลับกัน) ได้โดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
  • 3.4 ข้อกำหนดบัญชีเทรดอื่นๆ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดเดียวกับบัญชีเทรดที่มีการใช้งานของ InstaForex

4. การกำหนดผู้ชนะ

  • 4.1 การกำหนดผู้ชนะ 3 ท่านสำหรับทริปและตั๋ว VIP สู่เกมเหย้าของสโมสร Liverpool ใน Liverpool สหราชอาณาจักร
   • 4.1.1 บัญชีผู้ชนะกิจกรรมจะได้รับการกำหนดโดยวิธีการดังต่อไปนี้: เลขท้ายห้าหลักของบัญชี (ไม่ว่าจะเป็นบัญชีที่มีเลข 5, 6, หรือ 7 หลัก) จะถูกนำมาใช้ในกระบวนการกำหนดผู้ชนะ โดยเลขทั้งห้าหลักนั้นตรงกับเลข VIP ผู้ถือบัญชีจะได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ชนะรางวัล
   • 4.1.2 ในวันที่ 30 มกราคม 2016 เวลา 23.59 น. ราคาปิดของคู่สกุลเงินต่อไปนี้จะถูกนำมากำหนด:
    • หลักแรกของเลข VIP คือหลักสุดท้ายของราคาปิดคู่ EURUSD;
    • หลักที่สองของเลข VIP คือหลักสุดท้ายของราคาปิดคู่ GBPUSD;
    • หลักที่สามของเลข VIP คือหลักสุดท้ายของราคาปิดคู่ USDJPY;
    • หลักที่สี่ของเลข VIP คือหลักสุดท้ายของราคาปิดคู่ USDCHF;
    • หลักที่ห้าของเลข VIP คือหลักสุดท้ายของราคาปิดคู่ USDCAD
   • 4.1.3 ในกรณีที่บัญชีที่ตรงกับเลข VIP นั้นไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม บัญชีต่อไปหรือก่อนหน้าจะได้รับตำแหน่งผู้ขนะ โดยผู้ชนะจะได้รับการเลือกจากหลักการฝากเงินที่มากที่สุดคำนวณโดยสูตร A - B + C
   • 4.1.4 ในกรณีที่มีหลายบัญชีตรงกับเลข VIP: บัญชี 5 หลัก, บัญชี 6 หลักโดยไม่นับหลักแรก, บัญชี 7 หลักโดยไม่นับสองหลักแรก ทริปและตั๋ว VIP สู่เกมเหย้าของสโมสร Liverpool ใน Liverpool สหราชอาณาจักร จะมอบให้กับผู้ถือบัญชีที่มีเงินฝากมากกว่า (จำนวนเงินฝากมากที่สุดคำนวณจากสูตร: A - B + C)

5. การประกาศผล

  • 5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศและภูมิภาคของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจถูกเปิดเผย
  • 5.2 Tผลของกิจกรรมนั้นจะได้รับการเปิดเผยภายใน 7 วันหลังกิจกรรมสิ้นสุดลงและได้ผ่านการตรวจสอบที่สำคัญเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • 5.3 ผลและรูปจากพิธีการมอบรางวัลของกิจกรรมจะถูกเผยทาง www.instaforex.com และออกอากาศทางโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์

6. การรับรางวัล

  • 6.1 ข้อกำหนดโดยทั่วไป
   • 6.1.1 ภายใน 20 วันหลังจากที่มีการประกาศผลของกิจกรรม ผู้ชนะและผู้จัดนัดวัน, เวลา, และสถานที่ในการพบเจอกันทางโทรศัพท์
   • 6.1.2 หลังจากที่มีการกำหนดบัญชีเทรดผู้ชนะแล้ว ผู้จัดจะตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชนะและคุณสมบัติของการเข้าร่วมในกิจกรรมตามย่อหน้า 2.1. - 2.3. หากข้อมูลใดเป็นเท็จหรือผู้ชนะไม่มีสิทธิในการร่วมกิจกรรม ผลของกิจกรรมจะถือเป็นโมฆะ
   • 6.1.3 ในกรณีที่ขั้นตอนการรับรางวัลถูกละเมิดโดยผู้ชนะ (ขาดเอกสารการยืนยันตน, เอกสารการยืนยันตนหมดอายุ ฯลฯ) ทางผู้จัดสงวนสิทธิในการไม่มอบรางวัล
  • 6.2 Oการรับรางวัลใหญ่ ทริปและตั๋ว VIP สู่เกมเหย้าของสโมสร Liverpool ใน Liverpool สหราชอาณาจักร
   • 6.2.1 สามารถรับตั๋ว VIP ได้ที่ Liverpool สหราชอาณาจักรหรือจัดส่งไปยังที่ใดก็ได้ในโลกจากการอนุมัติของผู้ชนะ
   • 6.2.2 การเสนอรางวัลแก่ผู้ชนะกิจกรรมนั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อผู้ชนะได้ให้ข้อมูลหนังสือเดินทางหรือเอกสารการยืนยันตัวตนอื่นและได้ลงชื่อในใบรับรองการยอมรับซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้: ชื่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรม, วันเกิด, หมายเลขหนังสือเดินทาง, และหมายเลขโทรศัพท์พร้อมรหัสการโทรระหว่างประเทศ หากปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งจากทางด้านบนนี้จะเป็นการสูญเสียสิทธิการรับรางวัลโดยอัตโนมัติ
   • 6.2.3 ในกรณีที่ผู้ชนะกิจกรรมไม่สามารถรับรางวัลได้ ใบรับรองการยอมรับนั้นสามารถใส่ชื่อบุคคลอื่นได้โดยผ่านอำนาจทางกฎหมายที่ได้รับการลงชื่อจากผู้ชนะ
   • 6.2.4 หลังจากการรับรางวัล ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีการกำหนดโดยรัฐ
   • 6.2.5 InstaForex จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตั๋วสู่ที่อยุ่ของผู้ชนะ และค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอาหารและที่พักใน Liverpool สหราชอาณาจักร รวมไปถึงเอกสารในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ผู้ชนะจะต้องรับผิดชอบค่าภาษีและศุลกากรเอง

7. ข้อกำหนดสุดท้าย

  • 7.1 ผู้จัดมีมาตรการป้องกันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่อการเข้าถึงข้อมุลโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมให้บุคคลที่สาม
  • 7.2 ข้อมูลของการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมในกรณีที่ชนะกิจกรรมนั้นหมายความว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นยินยอมที่จะ:
   • ให้สัมภาษณ์รวมถึงวิทยุ, โทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่นๆ;
   • ให้ใช้รูปของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ภาพถ่าย ฯลฯ) โดยผู้จัดเพื่อการโฆษณา;
   • ช้ชื่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้จัดเพื่อการโฆษณาโดยไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มเติม;
   • ให้ลิขสิทธิ์ในสื่อโฆษณาซึ่งมีการจัดทำโดยใช้สิ่งต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นและสงวนสิทธิโดยผู้จัด
  • 7.3 ความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกันซึ่งอาจเกิดในกิจกรรมและผลของกิจกรรมจะได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจา
  • 7.4 การลงทะเบียนกิจกรรมนั้นหมายถึงการทำความเข้าใจและยินยอมต่อกฎและกติกาของกิจกรรม
  • 7.5 หากผู้ชนะปฏิเสธที่จะทำตามกฎและกติกา การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ชนะนั้นจะถือเป็นโมฆะ

8. ภาษา

  • 8.1 ภาษาของกฎและกติกาปัจจุบันนี้เป็นภาษาอังกฤษ
  • 8.2 เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทางผู้จัดสามารถแปลกฎและกติกาเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้ โดยฉบับแปลของกฎนั้นเป็นเพียงการชี้แจงข้อมูลเท่านั้น
  • 8.3 ในกรณีที่มีความแตกต่างกันของกฎกติกาในฉบับแปลและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือฉบับอังกฤษเป็นมาตรฐานหลัก

หน้าแรกของกิจกรรม

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback