empty
 
 

loader

ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค Bollinger Bands จะแสดงระยะและความเร็วของการเปลี่ยนแปลงด้านราคา แล้วช่วยให้ครอบคลุมหลายส่วนของการเคลื่อนที่ของราคาตราสารในตลาด สำหรับ Bollinger Bands จะแสดงสัญญาณ ซื้อหรือขาย แต่จะไม่กำหนดทิศทางของตลาดตราสาร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของตัวบ่งชี้จากวิดีโอได้

ตัวบ่งชี้ Market Fractals

กำหนดและระบุถึงระดับสูงหรือต่ำสุดของราคา แล้วช่วยให้คาดการณ์แนวโน้มของตลาด สำหรับตัวบ่งชี้ Market Fractals ได้รับการพัฒนาจากเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงและผู้แต่งหนนังสือการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่าง Bill Williamson โดยตัว Fractal จะประกอบไปด้วยขอบเส้นอย่างน้อย 5 แถบ ที่โดยเฉลี่ยแล้วหนึ่งอันจะเป็นจุดสูงสุดและจุดที่ต่ำที่สุด เนื่องจากตัวบ่งชี้นี้มีความแม่นยำสูง ส่วนคำอธิบายรายละเอียดตัวบ่งชี้พร้อมกับตัวอย่างแผนผังมีอยู่ในวิดีโอด้านล่างนี้แล้ว

ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

วิดีโอนี้จะบอกเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่ได้รับความนิยมแล้วเหมาะแก่กว่าใช้งานมากที่สุด ก็คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่จุดอ่อนของตัวบ่งชี้ก็คือสัญญาณที่ผิดพลาดในแนวโน้มเรียบหรือความล่าช้าของสัญญาณ

ตัวชี้วัดความแกว่ง MACD

การคาดการณ์ตัวบ่งชี้ของตัวชี้วัดความแกว่ง MACD นั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด เนื่องจากการดำเนินงานของตราสารนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยการลดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงเล็กน้อยจากขนาดใหญ่และเฉลี่ยออกมาเป็นผลลัพธ์ สำหรัลรายละเอียดของตัวชี้วัดความแกว้งนี้จะอยู่ในวิดีโอ

ตัวบ่งชี้ Parabolic SAR

หนึ่งในการใช้งานของตัวบ่งชี้แนวโน้ม Parabolic SAR ซึ่งจะสร้างสัญญาณที่เกี่ยวกับการปิดการเทรดที่เหมาะสมแล้วยังสามารถใช้งานได้อย่างการวางจุด trailing stop ตัวอย่างของการใช้งานตัวบ่งชี้นี้จะอยู่ในวิดีโอแล้ว

ตัวชี้วัดความแกว่ง RSI

ในวิดีโอนี้คุณจะสามารถพบกับวิธีการใช้งานของตัวชี้วัดความแกว่งRSI ที่สร้างสัญญาณให้กับเทรดเดอร์ของการปรับตัวในด้านราคาในช่วงแรกๆ โดยพื้นฐานแล้วหน้าที่ของตราสารในหลักการของการเคลื่อนที่สำหรับทิศทางต่างๆที่ไปในด้านตรงกันข้าม

ตัวชี้วัดความแกว่ง Stochastic

วิดีโอนี้จะนำเสนอลักษณะการใช้งานของ ตัวชี้วัดความแกว่ง Stochastic ในการเทรดซึ่งจะกำหนดแนวโน้มราคาและการปรับตัวของราคาในจุดปิดภายในระยะที่อยู่ในจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด บางทีตัวชี้วัดความแกว่งนี้ก็อาจจะสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดออกมาในการเปิดเมื่อเทียบกับแนวโน้ม

ตัวบ่งชี้ Alligator

ตัวบ่งชี้แนวโน้ม Alligator ประกอบไปด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามอันในระยะเวลาที่ต่างกันเพื่อสร้างสัญญาณในการเริ่มต้นแนวโน้มใหม่ โดยวิดีโอนี้จะนำเสนอพื้นฐานของการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้ที่ได้รับความนิยมในการดำเนินการในตลาดการเงิน

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback