https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Các loại hình hợp tác

Các loại hình hợp tác với InstaForex khác nhau trong cách thu hút khách hàng. Lúc đầu, hoa hồng liên kết tiêu chuẩn là giống nhau giữa tất cả các loại chương trình liên kết; nó lên tới 1,5 pips từ giao dịch của một khách hàng được giới thiệu. Một đối tác nên chọn một loại hình chương trình liên kết tùy thuộc vào doanh nghiệp của mình. Mọi đối tác có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để thu hút khách hàng mới với một tài khoản liên kết.

Đối tác Trực tuyến
Dự án này không yêu cầu bất kỳ kiến thức nào mà đòi hỏi sự đầu tư chuyên nghiệp nhưng lại cho phép nhận được hoa hồng liên kết cao như các đối tác lớn của công ty đạt được.
Đối tác СРА
Dự án CPA là ý tưởng dành cho các quản trị web, các chuyên gia tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và nhà tiếp thị internet.Đường dẫn chuyển đổi giờ đây thậm chí còn đơn giản hơn: bạn mở tài khoản, gửi khoản tiền đầu tiên và nhận phần thưởng liên kết!
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech