https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Đối thủ InstaForex

InstaForex trả hoa hồng liên kết cao nhất trên thị trường, điều này có thể dễ dàng được chứng minh. Rất tiếc, đôi khi các đối thủ chơi với con số để làm mờ điều này đối với các đối tác tiềm năng. Do đó, một số công ty môi giới cung cấp cho đối tác của họ hoa hồng liên kết là 8 USD mỗi lô, điều này tất nhiên có vẻ hấp dẫn hơn so với 0.8 pips mỗi giao dịch.

Để giúp bạn dễ hiểu các phép tính, chúng tôi đã biên soạn một bảng:

Hoa hồng InstaForex cho các cặp tiền tệ chính*:

Pips 1.5 - 2
USD mỗi lô giao dịch 15 - 20
Phần trăm của spread 50% - 67%
Spread 3 pips

*các cặp tiền tệ chính: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, vv.

Trên hết, một lô giao dịch trong công ty chúng tôi tương đương với 10.000 USD, trong khi một lô giao dịch thị trường bằng 100.000 USD (đọc thêm về điều này tại đây).

Nói cách khác, kích thước của một lô giao dịch thị trường cao hơn 10 lần so với kích thước một lô giao dịch Insta, cũng như hoa hồng của đối tác. Xem chi tiết trong bảng:

Lô giao dịch Kích thước lô Hoa hồng của đối tác trong USD mỗi lô
Lô giao dịch Insta 10000 1.5-2
Lô giao dịch thị trường 100000 15-20

** các cặp tiền tệ chính: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Thông tin về phần thưởng cho mỗi công cụ giao dịch có sẵn trên trang quy định hoa hồng liên kết.

Vì vậy, nếu một nhà môi giới sử dụng lô giao dịch thị trường đã đề xuất trả cho bạn 8 USD hoa hồng, hãy biết rằng số tiền này chỉ bằng một nửa số tiền mà InstaForex trả cho các đối tác của mình. Hoa hồng liên kết trong công ty chúng tôi là 15-20 USD mỗi lô.

Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech