empty
 
 
USDJPY

US Dollar vs Japanese Yen

USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
135.84 07 2022 16:42
0.01 (0.01%)
55% 45%
 
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
?
.