empty
 
 
USDJPY

US Dollar vs Japanese Yen

USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
135.65 07 2022 07:51
-0.01 (-0.01%)
53% 47%
 
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
?
.