empty
 
 

NZDJPY ( ). -.

New Zealand Dollar vs Japanise Yen
78.9
18 May 2021 18:11
(% chg)
-0.01
(-0.01%)


, .
78.74


.
79.11


.
79.16


.
78.62
.
.

.
79.39
.
.

.
78.62
?
.