Support service
×

Числа на Фибоначи

Числа на Фибоначи
 
Числата на Фибоначи е теория, кръстена на изключителния италиански математик от XII-XIII век, която позволява да се използват числени коефициенти (числа на Фибоначи), които от своя страна играят важна роля при прогнозирането на движението на пазара. Фибоначи разработва числов ред (серия на Фибоначи), който съдържа последователност от числа:
 
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 и т.н.
 
Те са свързани с постоянни връзки, по-специално съотношението на произволно число към последващия номер на реда, който асимптотично се доближава до 0,618, и съотношението на всеки член на последователността към предходния член, който асимптотично се доближава до 1,618 (Коефициенти на Фибоначи или Златно съотношение).
Златното сечение се наблюдава в много обекти и природни форми, започвайки от черупката на мекотелите и стигайки до формата на ураганните вихрушки и галактиката.
На финансовите пазари числата на Фибоначи се използват разнообразно, те са инструментите за прогнозиране на ценовите цели и изчисляване на нивото на стоп-лос на печелившата позиция. Например, корекция на тренда, съгласно числото на Фибоначи 0,618, обикновено се очаква на ниво от 61,8% от предходната промяна на цената, което позволява на инвеститора да настрои стоп-лоса малко по-ниско от това ниво. Поради това, ако корекцията се случи на ниво, което надвишава очакваното, инвеститорът ще избегне прекомерните загуби. От друга страна, ако корекцията достигне приблизително ценовото ниво, резултатът ще увеличи възможността интерпретацията на движението на цената, избрана от инвеститора, да се окаже правилна.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""