Support service
×

Apakah prosedur untuk menerima bonus Kelab?

Jumlah Bonus yang dikreditkan bergantung kepada lebihan akaun dagangan. * Oleh itu, Bonus yang dikreditkan akan sama dengan:
 
Lebihan adalah <500 $ - 1% daripada lebihan
Lebihan adalah 500-1000 - 2%
Lebihan adalah 1000-1500 - 3%
Lebihan adalah 1500-2500 - 4%
Lebihan adalah 2500-5000 - 5%
Lebihan adalah 5000-7500 - 6%
Lebihan adalah 7500-10000 - 7%
Lebihan adalah 10000-13000 - 8%
Lebihan adalah 13000-15000 - 9%
Lebihan adalah 15000 ke atas - 10%
 
Bonus Kelab boleh dikreditkan ke akaun, yang sudah dikreditkan dengan bonus jenis lain (Bonus 30% atau Bonus Selamat Datang Tetap), walaupun jumlah bonus yang dikreditkan diabaikan dalam pengiraan Bonus Kelab. Bilangan akaun untuk penerimaan Bonus Kelab oleh Pelanggan tidak terhad. Pelanggan berhak mendapatkan Bonus Kelab setiap kali dia mendepositkan akaun perdagangan.

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""