Support service
×

Bilakah dan bagaimana rakan niaga PAMM mendapat komisen untuk pelaburan pelabur yang tertarik?

Rakan niaga PAMM menerima komisen dari keuntungan yang dibuat oleh pedagang PAMM. Saiznya dibincangkan terlebih dahulu. Komisen dikreditkan ke akaun rakan niaga PAMM hanya sekali: setelah pelabur yang ditarik mengeluarkan pelaburan dari akaun pedagang PAMM atau setelah rollover dilakukan pada pelaburan ini.

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""