Support service
×

Bilakah dan bagaimana rakan niaga PAMM mendapat komisen untuk pelaburan pelabur yang tertarik?

Rakan niaga PAMM menerima komisen dari keuntungan yang dibuat oleh pedagang PAMM. Saiznya dibincangkan terlebih dahulu. Komisen dikreditkan ke akaun rakan niaga PAMM hanya sekali: setelah pelabur yang ditarik mengeluarkan pelaburan dari akaun pedagang PAMM atau setelah rollover dilakukan pada pelaburan ini.

Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""