Support service
×

Do a PAMM trader and a PAMM investor receive a part of annual interest rate profit?

Yes, both a PAMM trader and a PAMM investor receive the annual interest rate profit proportionate to their shares in the PAMM trader's account.

Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""