Support service
×

Take-profit tidak diaktifkan atau buy/sell stop order tidak dilaksanakan walaupun harga menyentuhnya

Perlu diambil kira bahawa harga terdiri daripada dua komponen - Harga beli dan harga jual.

 

Harga beli dipaparkan pada carta.

 

Sell order dibuka pada harga beli dan ditutup pada harga jual.

 

Buy order dibuka pada harga jual dan ditutup pada harga beli.

 

Contoh:

 

Tahap take-profit pada Sell order anda adalah 1.3121. Harga pada carta mencapai 1.3120, tetapi pesanan tidak ditutup pada titik take-profit.

 

Carta menunjukkan harga beli, sementara sell order ditutup pada harga Jual (Ask = Bid + spread) dengan Beli = 1.3120 dan Jual = 1.3123. Jadi, pesanan anda tidak ditutup kerana harga minimumnya bersamaan dengan tahap 1.3123.


Isi borang di bawah:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""