Support service
×

Untuk pasangan mata wang

Untuk mengira ukuran transaksi, kita perlu mengambil kira butiran berikut:
 
- baki akaun 1,000 RUB;
 
- Pasangan mata wang EUR / USD;
 
- leverage 1/100.
 
Mari kita tukar RUB dalam USD.
 
Untuk melakukan ini, kita perlu membahagikan baki akaun = 1,000 RUB dengan kadar pertukaran semasa USD / RUB = 23,6550 => 1,000 / 23. 6,550 = 42,27 USD
 
Kemudian kami membahagikan baki akaun = 1000 RUB dengan kadar pertukaran semasa USD / RUB = 23.6550 => 1000/23. 6,550 = 42,27 USD
 
Hasil dalam USD di gandakan dengan leverage => 42.27 * 100 = 4,227 USD. Tukar EUR dalam USD.
 
Untuk membuka kedudukan dengan ukuran transaksi 1 lot (10,000 EUR) untuk pasangan EUR / USD, perlu mengetahui jumlah USD yang sama dengan 10,000 EUR. Oleh itu, kita mengalikan 10,000 EUR dengan kadar pertukaran semasa EUR / USD => 10,000 * 1,5475 = 15,475 USD
 
Ukuran urus niaga
 
Untuk mengira ukuran perdagangan, perlu membahagikan baki akaun dengan ukuran perdagangan =>
 
Saiz perdagangan = 4227 USD / 15475 USD = 0.27 lot
 
Dengan leverage 1/500, kami mendapat 1.35 lot

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""