Support service
×

Registrácia v partnerskom programe

Do partnerského programu sa môžete zaregistrovať v časti „Pre partnerov“ ‒ „Typy partnerských programov“ na hlavnej webovej stránke. Vyberte si typ partnerského programu a vyplňte registračný formulár na webovej stránke.

Po vyplnení registračného formulára sa partnerský účet otvorí automaticky. Na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, vám zašleme e-mail s informáciami o partnerských účtoch (čísla účtov a heslá) a partnerský odkaz.


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""