Support service
×

11. kapitola. Výzva na doplnenie finančných prostriedkov (Margin call)

Keď si obchodník otvorí pozíciu prostredníctvom online brokera (brokerskej spoločnosti), časť prostriedkov na jeho účte sa zmrazí. Táto časť sa nazýva kaucia alebo zábezpeka na to, aby obchodník nikdy nestratil viac, ako má na účte. Voľné prostriedky sa nazývajú voľná marža a možno ich použiť na otváranie nových pozícií. Na ich otváranie sa však neodporúča použiť celú sumu zostatku na účte, pretože voľná marža je potrebná aj na zaistenie priebežných (dočasných) strát na otvorených pozíciách, z ktorých sa v prípade zatvorenia pozície v aktuálnom momente môžu stať straty konečné.

Ak klient nemá dostatok prostriedkov na pokrytie priebežných strát, prebieha tzv. margin call, ktorý signalizuje potrebu doplniť prostriedky na účte. Ak ich klient na výzvu nedoplní, pozíciu mu automaticky zavrie broker, v dôsledku čoho klient utrpí skutočné straty. Priebežné straty môžu byť spôsobené nepredvídaným pohybom ceny v opačnom smere ako je otvorená pozícia. Povedzme, že napríklad vstúpite do nákupnej (long) pozície na páre USD/JPY a dolár začne klesať. To ešte neznamená, že automaticky utrpíte straty, pretože v určitom momente sa kurz môže obrátiť a americký dolár sa začne opäť pohybovať smerom nahor. Ak však v určitom momente klesania kurzu dolára voči jenu nebude na vašom účte dostatok prostriedkov, aby ste vykryli priebežné straty, vaša pozícia sa automaticky uzavrie - a utrpíte skutočné straty.

Zostatok na účte tvorí jednak zábezpeka (kaucia) a jednak voľná marža. Veľkosť zábezpeky závisí od veľkosti pákového efektu, ktorú poskytuje brokerská spoločnosť (pozri predchádzajúci článok), od typu lotu, s ktorým obchodník pracuje, ako aj od počtu takýchto lotov. Pri otvorení dlhej pozícii na páre USD/JPY o veľkosti jedného minilotu (10 000 USD) a s pákovým efektom 1 : 50 sa zábezpeka bude rovnať 10 000 / 50 = 200 USD. Ak ste teda mali na účte 1 000 USD, 200 USD je zmrazených a 800 USD máte k dispozícii.

Priebežné zisky a straty sa počítajú od momentu otvorenia pozície, keďže kurz dolára voči jenu neustále kolíše. Predstavte si, že priebežne ste už v strate 800 USD, a teda stojíte pred voľbou: buď pozíciu zavrieť, čo bude mať za následok stratu 800 USD, alebo naďalej  čakať. Pozícia je však stále otvorená a kurz sa môže obrátiť a vydať opačným smerom  prinášajúcim zisk. Stále veríte, že otvorenie dlhej pozície bolo správnym rozhodnutím. Brokerská spoločnosť si však uvedomuje, že ak priebežné straty presiahnu váš zostatok na účte, vzniknutý deficit bude musieť riešiť z vlastných peňazí, čo pre brokera určite nie je žiaduce. Pre tento prípad si brokeri zaisťujú svoje riziká, takže len čo vaše prevádzkové náklady „zhltnú” určitú časť vašej zábezpeky, aktivuje sa výzva na doplnenie prostriedkov na účte a všetky vaše otvorené pozície sa automaticky zatvoria. Na účte vám zostane iba nedotknutá časť zábezpeky, z ktorej sa stane voľná marža. Hraničnou sumou býva napríklad 30 % zábezpeky – to znamená, že v prípade aktivácie výzvy na doplnenie prostriedkov vám na účte zostane iba 70 % zábezpeky. V našom príklade s long dolárovou pozíciou vám pri výzve na doplnenie prostriedkov zostane na účte 0,7 × 200 = 140 USD. Takáto suma však nestačí ani na otvorenie pozície, preto je potrebné na účet pridať ďalšie prostriedky.

Aký cenový pohyb musí nastať, aby sa aktivovala výzva na doplnenie prostriedkov? Povedzme, že kurz amerického dolára voči jenu bol v momente otvorenia pozície na úrovni 104,75/85. Inými slovami, doláre sme kúpili za 104,85 jenov za dolár. Pozícia sa zatvorí opačným obchodom, t. j. dolár sa predáva za jeny a zisk/strata sa prehodnocuje v dolároch. Predpokladajme, že veľkosť spreadu je pevná (10 pipov), pričom máme záujem o takú cenu (kotáciu) páru USD/JPY X/(X+10), ktorá spôsobí výzvu na doplnenie účtu. Keďže máme otvorenú 1 minilotovú pozíciu (10 000 USD), zábezpeka je vo výške 200 USD  a 800 USD je bezplatná marža, dostaneme teda nasledujúcu rovnicu:

10 000 × (104,85 – X) / (X + 10) = 800 + 0,3 × 200

X sa teda rovná 95,76. Cena (kotácia), ktorá aktivuje výzvu na doplnenie prostriedkov na účte, znie: USD/JPY 95,76/86. Ako vidíme, cena musí klesnúť o 900 bodov, aby vyvolala výzvu na doplnenie prostriedkov. Ide o veľmi veľkú zmenu, na ktorú cena v praxi potrebuje dlhý čas. Aktivácia výzvy na doplnenie prostriedkov teda v danom prípade nie je pravdepodobná.

Čo by sa stalo, keby sme neotvorili pozíciu o veľkosti jedného minilotu, ale štyroch (teda vo výške 40 000 USD)? Celková výška zábezpeky by potom bola 800 USD, voľná marža 200 USD a naša rovnica by vyzerala takto:

4 × 10 000 × (104,85 – X) / (X + 10) = 200 + 0,3 × 800

V tejto rovnici by sa X rovnalo 103,6. Takže kotácia (cena), ktorá by aktivovala výzvu na doplnenie prostriedkov na účte, by bola 103,60/70. Vidíme, že v takom prípade by výzvu aktivoval cenový pohyb o niečo viac ako o 100 bodov. K tomu je potrebné dodať, že 100-bodové kolísanie ceny počas obchodného dňa je na forexe bežné. Tento príklad teda ukazuje, že čím väčšie je množstvo vašich otvorených pozícií, tým menej prostriedkov vám zostane na voľnej marži, a teda tým väčšia je možnosť, že sa vám aktivuje výzva na doplnenie prostriedkov. Berte to preto veľmi vážne!

Z vyššie uvedeného možno usúdiť, že ak sa chceme vyhnúť výzve na doplnenie prostriedkov, je potrebné sledovať všetky otvorené pozície a vopred ich zatvárať, aby sa minimalizovali straty v prípade zmeny trendu na nepriaznivý. Aby obchodník nemusel ceny neustále kontrolovať, zaviedli sme možnosť „limitného príkazu”. Pomocou neho budete môcť určiť prahové hodnoty pre aktuálne straty pri otvorení pozície (stop-loss) a priebežný zisk (target, take profit). Len čo priebežný zisk a strata prekročia prahové hodnoty – pozícia sa automaticky uzavrie. Na rozdiel od trhového príkazu, ktorý je príkazom na otvorenie alebo zatvorenie pozície pri aktuálnych trhových cenách, limitné príkazy limitujú riziká vašej straty a váš očakávaný zisk.

Stručne povedané, ak obchodník dostane výzvu na doplnenie prostriedkov na účte, mal by ju brať veľmi, ale naozaj veľmi vážne - jej aktivácia ho totiž môže priviesť „na mizinu”. Mali by ste sa preto vyhýbať tomu, aby bola veľká časť vášho účtu zmrazená kvôli zálohe a dávať si pozor na to, aby ste mali dostatočnú voľnú maržu. Nesnažte použiť všetky voľné prostriedky na vašom účte na otvorenie pozícií a používajte limitné príkazy, aby ste mali pod kontrolou možné straty a očakávané zisky!

 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""