Support service
×

Neaktivoval sa pokyn take profit alebo sa nevykonal pokyn buy/sell stop, hoci cena dosiahla stanovenú úroveň

Treba si uvedomiť, že cena sa skladá z dvoch zložiek – ceny bid a ceny ask. 

Na grafe sa zobrazuje cena bid
.

Predajná pozícia
sa otvára za cenu bid a uzatvára sa za cenu ask. 

Nákupná pozícia
sa otvára za cenu ask a uzatvára sa za cenu bid.

Príklad:


Pokyn take profit na vašej nákupnej pozícii je nastavený na 1,3121. Cena na grafe dosiahla 1,3120, ale pozícia sa neuzavrela pri cene stanovenej v pokyne take profit.

Graf zobrazuje cenu bid, pričom predajná pozícia sa uzatvára pri cene ask (ask = bid + spread), pričom bid = 1,3120 a ask = 1,3123. Vaša pozícia teda nebola uzavretá preto, že cena neklesla pod 1,3123.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""