Support service
×

Neaktivoval sa pokyn take profit alebo sa nevykonal pokyn buy/sell stop, hoci cena dosiahla stanovenú úroveň

Treba si uvedomiť, že cena sa skladá z dvoch zložiek – ceny bid a ceny ask. 

Na grafe sa zobrazuje cena bid
.

Predajná pozícia
sa otvára za cenu bid a uzatvára sa za cenu ask. 

Nákupná pozícia
sa otvára za cenu ask a uzatvára sa za cenu bid.

Príklad:


Pokyn take profit na vašej nákupnej pozícii je nastavený na 1,3121. Cena na grafe dosiahla 1,3120, ale pozícia sa neuzavrela pri cene stanovenej v pokyne take profit.

Graf zobrazuje cenu bid, pričom predajná pozícia sa uzatvára pri cene ask (ask = bid + spread), pričom bid = 1,3120 a ask = 1,3123. Vaša pozícia teda nebola uzavretá preto, že cena neklesla pod 1,3123.


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""