Support service
×

เหตุสุดวิสัย

เหตุสุดวิสัยหมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าหรือป้องกันได้ ตามกฎแล้วสิ่งเหล่านี้คือภัยธรรมชาติ, สงคราม, การจู่โจมของผู้ก่อการร้าย, การดำเนินการของทางการฝ่ายบริหารและหน่วยงานนิติบัญญัติ, การจู่โจมของแฮ็กเกอร์และการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ต่อเซิร์ฟเวอร์


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""