Support service
×

ช่องว่าง

ช่องว่าง คือพื้นที่ที่ไม่เกิดความต่อเนื่องบนกราฟราคาซึ่งอาจปรากฏขึ้นในระหว่างการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว บนกราฟช่องว่างดูเหมือนเป็นพื้นที่ที่ราคาเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วซึ่งจะสร้างช่องว่างระหว่างระดับปิดของช่วงเวลาการซื้อขายหนึ่งๆ กับการเปิดของอีกช่วงหนึ่ง คุณสามารถสังเกตช่องว่างได้เฉพาะในโหมดแผนภูมิดังต่อไปนี้นั้นคือแบบแท่งและแท่งเทียนญี่ปุ่น บ่อยครั้งช่องว่างไม่เพียงแต่เป็นผลมาจากแนวโน้มที่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณยืนยันด้วย ตัวอย่างเช่นหากราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้านี้ ก็อาจแสดงถึงแนวโน้มขาลงที่เป็นไปได้


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""