Support service
×

สภาพคล่อง

สภาพคล่องเป็นสถานะของตลาดหรือระดับที่ใช้ตรวจสอบว่าสินทรัพย์นั้นควรจะซื้อหรือขายอย่างรวดเร็วโดยไม่ขาดทุนไปมากในราคานั้นๆ สำหรับศํพท์นี้ในด้านธนาคารจะไว้ใช้อธิบายถึงความสามารถของธนาคารในการดูแลการชำระเงินปัจจุบันเพื่อให้ตรงกับความรับผิดชอบ


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""