Support service
×

สภาพคล่อง

สภาพคล่องเป็นสถานะของตลาดหรือระดับที่ใช้ตรวจสอบว่าสินทรัพย์นั้นควรจะซื้อหรือขายอย่างรวดเร็วโดยไม่ขาดทุนไปมากในราคานั้นๆ สำหรับศํพท์นี้ในด้านธนาคารจะไว้ใช้อธิบายถึงความสามารถของธนาคารในการดูแลการชำระเงินปัจจุบันเพื่อให้ตรงกับความรับผิดชอบ


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""