Support service
×

ข้อผิดพลาดที่ชัดเจน

ข้อผิดพลาดที่ชัดเกิดขึ้นเมื่อดีลเลอร์กำลังเปิด/ปิดตำแหน่งของลูกค้าหรือดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าในราคาที่แตกต่างกันอย่างมากจากราคาที่เสนอในช่วงเวลานั้น ส่วนนี้ยังหมายถึงกิจกรรมหรือการไม่เข้าทำการของดีลเลอร์ที่ทำให้เกิดการกำหนดราคาตลาดที่ไม่ถูกต้องในช่วงเวลาหนึ่ง


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""