Support service
×

การเปิดตลาด

การเปิดตลาดคือเวลาที่ตลาดเปิดทำการซื้อขายหลังวันหยุดสุดสัปดาห์, วันหยุดตามเทศกาลหรือหลังช่วงเวลาระหว่างช่วงการซื้อขาย


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""