Support service
×

การเปิดตลาด

การเปิดตลาดคือเวลาที่ตลาดเปิดทำการซื้อขายหลังวันหยุดสุดสัปดาห์, วันหยุดตามเทศกาลหรือหลังช่วงเวลาระหว่างช่วงการซื้อขาย


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""