Support service
×

มาร์จิ้น (Margin)

มาร์จิ้นเป็นผลรวมของเงินที่สามารถใช้งานได้ในบัญชีเพื่อเปิดการเทรด


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""