Support service
×

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

แพลตฟอร์มการซื้อขายเป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จาก MetaTrader 4 ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดการเงิน (ตามขอบเขตที่บริษัทกำหนดไว้), ทำการวิเคราะห์ทางเทคนิค, ดำเนินการซื้อขาย, ตั้งค่า,แก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งซื้อพร้อมกับรับข้อความจากบริษัท


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""