Support service
×

ตัวเลข Fibonacci

ตัวเลข Fibonacci ตัวเลข Fibonacci เป็นทฤษฏีที่ตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี่ชื่อดังในทศวรรษที่ XII-XIII ซึ่งสามารถใช้ค่าสัมประสิทธิ์เป็นตัวเลข (ตัวเลข Fibonacci) ที่จะทำหน้าที่สำคัญในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด โดย Fibonacci  เกิดขึ้นตามระดับตัวเลข (Fibonacci series) ที่ประกอบไปด้วยหมายเลขที่เรียงต่อกันดังนี้: '1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 และต่อๆไป'มันเชื่อมต่อกันด้วยความสัมพันธ์แบบคงตัว อัตราส่วนของจำนวนใด ๆ ต่อจำนวนที่ตามมาของแถวซึ่งเข้าใกล้ 0.618 และอัตราส่วนของตัวเลชทุกคนตามลำดับต่อตัวเลขก่อนหน้า ซึ่งเข้าใกล้ 1.618  (เลขสัมประสิทธิ์ของ Fibonacci หรืออัตราส่วนทองคำ ) 

อัตราส่วนทองคำสามารถพบได้ในหลายอย่างตามธรรมชาติ ตั้งแต่เปลือกหอยที่ขดตัวเป็นรูปแบบพายุเฮอริเคนและกาแล็กซี่

ในตลาดการเงิน ตัวเลข Fibonacci ถูกใช้อย่างหลากหลาย มันเป็นอุปกรร์การคาดการณ์เป้าหมายราคาและคำนวณระดับการหยุดก่อนการหยุดในสถานะการกำหนดขาดทุน ตัวอย่างเช่นการปรับฐานแนวโน้มตามจำนวน Fibonacci  ที่  0.618 ที่คาดการณ์กันส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 61.8% ของการเปลี่ยนแปลงราคาก่อนหน้า ที่ช่วยให้นักลงทุนเริ่มกำหนดตำแหน่งหยุดก่อนขาดทุนลงไปเล็กน้อยกว่าระดับนี้ เนื่องจากนั้นเองหากการปรับฐานเกิดในระดับนี้ ที่มากกว่าตามที่คาดการณ์ไว้ นักลงทึนจะหลีกเลี่ยงการขาดทุนจำนวนมาก ในทางตรงกันข้ามหากการปรับฐานมุ่งหน้าไปยังระดับราคา ผลจะยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้ต่อการคาดการณ์การเคลื่อนตัวของราคาจะปรับตัวตามที่นักลงทุนเลือกไว้
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""