Câu hỏi tài chính


Hủy rút tiền

Nếu bạn đã yêu cầu rút tiền nhưng yêu cầu vẫn đang được xử lý, bạn có thể hủy yêu cầu rút tiền này bằng cách nhấp vào liên kết sau: https://secure.instaforex.com/en/cancel-withdrawal.aspx

Bạn cũng có thể liên hệ với Bộ phận Tài chính:

E-Mail: [email protected]

Skype:

ifx.finance.consultant

instaforex.finance

Whatsapp

Telegram

Twitter:

@ifx_support

@ifx_payments

(Giờ làm việc: 8:00-17:00 (GTM +00)

Trong yêu cầu, bạn cần chỉ định số tài khoản giao dịch của bạn, hệ thống thanh toán, và ví của hệ thống thanh toán (nếu cần thiết), số tiền và ngày rút tiền.

Nếu bạn đã yêu cầu rút tiền nhưng đã mắc sai lầm và nhập sai số ví hoặc số tài khoản, vui lòng liên hệ với Bộ phận Tài chính ngay lập tức.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn