Support service
×

Tôi nên cung cấp thông tin gì để nhận giải thưởng trong cuộc thi Real Scalping?

1. Người thắng cuộc nên mở và xác minh tài khoản trong vòng 30 ngày liên tục sau khi kết quả cuộc thi được công bố.

2. Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch thực đã được xác minh của khách hàng.

3. Người chiến thắng chấp nhận rằng bất kỳ hoạt động nào trong tài khoản giao dịch thực do Công ty hoặc chính người chiến thắng mở đều được quy định theo các thỏa thuận và quy tắc của Tập đoàn InstaForex.

4. Tất cả các giải thưởng, bao gồm cả những giải ở vị trí đầu bảng xếp hạng, đều không thể rút tiền. Tuy nhiên, bất kỳ khoản lợi nhuận nào nhận được trên số tiền thưởng đều có thể được rút ra.

5. Công ty có quyền tuyên bố mọi giải thưởng đã trao trước đó là không hợp lệ và có thể bị hủy bỏ trên cơ sở bằng chứng trực tiếp và gián tiếp về việc người tham gia đã tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận nào với quỹ giải thưởng.

6. Tiền sẽ tự động bị trừ khỏi tài khoản giao dịch khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Các chuyên gia từ Bộ phận Tài chính kiểm tra số dư và ký quỹ tự do trong tài khoản giao dịch xem có tuân thủ số tiền quy định trong yêu cầu rút tiền hay không. Trong trường hợp có một số mâu thuẫn, số tiền được yêu cầu trả lại tài khoản giao dịch.

7. Công ty có quyền không ghi có quỹ giải thưởng nếu người tham gia tích lũy quỹ giải thưởng trên một hoặc một số tài khoản giao dịch.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""