Support service
×

Hủy bỏ rút tiền

Nếu bạn đã yêu cầu rút tiền nhưng yêu cầu vẫn đang được xử lý, bạn có thể hủy lệnh rút tiền này bằng cách nhấp vào liên kết: https://secure.instaforex.com/vi/cancel-withdrawal.aspx
Bạn cũng có thể liên hệ với Phòng Tài chính:
 
 
(Giờ làm việc: 8:00-17:00 (GTM +00)
 
Trong yêu cầu, bạn cần nêu rõ số tài khoản giao dịch, hệ thống thanh toán và ví của hệ thống thanh toán (nếu cần), số tiền và ngày rút tiền.
 
Nếu bạn yêu cầu rút tiền nhưng nhập nhầm ví hoặc số tài khoản sai, vui lòng liên hệ ngay với Phòng Tài chính.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""

Gửi tiền thuận tiện bất cứ lúc nào