Support service
×

Lỗi máy chủ hoặc sự cố kết nối

1. Nếu lỗi máy chủ xảy ra do lỗi của công ty và bạn liên tục bị thiệt hại do lỗi này, bạn có quyền khiếu nại công ty. Yêu cầu bồi thường được chấp nhận trong vòng hai ngày làm việc kể từ thời điểm phát sinh căn cứ yêu cầu. Vì mục đích này, hãy gửi email tới Phòng Điều hành Giao dịch tại [email protected], nêu rõ số tài khoản giao dịch, số giao dịch của bạn và thời điểm kết nối không thành công. Chúng tôi sẽ xem xét khiếu nại của bạn trong vòng 10 ngày làm việc. Tất cả các khiếu nại được gửi theo bất kỳ cách nào khác sẽ không được chấp nhận để xem xét.

2. Nếu sàn giao dịch trực tuyến không thể kết nối với máy chủ, các lý do cho điều này có thể như sau:

- Kết nối Internet chậm.

- Đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác (mật khẩu của nhà giao dịch).

- Địa chỉ máy chủ sai.

Trong trường hợp bạn không thể giải quyết sự cố, hãy liên hệ với dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật của InstaForex.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""