รางวัลโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดในเอเชียแห่งปี 2009 และ ปี2010 เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของบริษัทในหลายๆด้าน เช่นเดียวกับด้านความั่นคง

InstaForex ขอขอบคุณผู้จัดงานซึ่งเป็นตัวแทนจาก “World Finance” เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมอบรางวัลนี้ให้แก่เรา รวมถึงกว่าหลายพันเทรดเดอร์ที่ได้ร่วมลงคะแนนให้ InstaForex ด้วย

คุณสามารถรับทราบผลรวมของการโหวตและบทความทั้งหมดเกี่ยวกับรางวัลจากการตัดสินของ World Finance ที่ยกให้บริษัท InstaForex เป็นโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดในเอเชียแห่งปี 2010 " ได้ตอนนี้ โดยเข้าตามลิงค์ไปยังนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏอยู่


การมอบรางวัลและการให้สัมภาษณ์กับตัวแทน InstaForex


รางวัลโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดในเอเชียภายใต้การประกาศรางวัลโดย World Finance Awards แห่งปี 2010


หนึ่งในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของนิตยสารธุรกิจชั้นนำด้านการเงิน เศรษฐกิจและนโยบายรวมถึงWorld Finance ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่โดดเด่นที่สุดในวงการการเงินได้ประกาศให้ InstaForex เป็นผู้ชนะรางวัลในการเสนอชื่อโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดในเอเชียแห่งปี 2010 โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้:


- การบริหารจัดการโครงการ
-ความสามรถในการแข่งขันระดับสูง
- ความเป็นผู้นำตลาดและครอบคลุมในระดับภูมิศาสตร์
- นวัตกรรมและความคิดริเริ่มใหม่ๆ
- การยืนหยัดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ระดับของความโปร่งใสและการควบคุมคุณภาพ
-การมีสถานะสูงในเครือข่ายทั่วโลก
-การรายงานที่ดีในสื่อกระแสหลัก


InstaForex - โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดในเอเชีย แห่งปี 2010

นักหนังสือพิมพ์ ผู้สื่อข่าว นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกที่ได้รับรางวัลได้ร่วมเป็นกองบรรณาธิการของนิตยสาร World Finance นิตยสารซึ่งมีจัดจำหน่ายทั่วโลก โดยมีผู้อ่านเป็นพวกตัวแทนทางธุรกิจชั้นนำ คณะกรรมการจากนิตยสาร World Financeผู้มอบรางวัลอิสระนี้ได้ใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันในการตัดสินผู้ถูกเสนอรายชื่อที่น่าสนใจและคู่ควรกับรางวัลที่สุดแห่งปี 2010 ดังนั้นในช่วงการลงคะแนนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการประเมินนผลจากวัตกรรมและความคิดริเริ่มของบริษัท ความสามารถในการทำงาน ความสามารถในการแข่งขันและการเป็นผู้นำในตลาดรวมถึงหลักฐานในการพัฒนาและความโปร่งใสของกิจกรรม จากเกณฑ์ทั้งหมดนี้ บริษัท InstaForex ได้เข้ารอบสุดท้ายในการเสนอชื่อ"โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดในเอเชีย" เป็นการยืนยันถึงสถานะที่สูงของบริษัท

บริษัท InstaForex เล็งเห็นถึงคุณค่าของเกียรติ ความเชื่อมั่นที่ได้รับ และขอขอบคุณผู้จัดงาน World Finance Awards ผู้แทนจากสื่อสิ่งพิมพ์การเงินระหว่างประเทศ World Finance ลูกค้าและหุ้นส่วนของเราที่ลงคะแนนให้กับบริษัท รวมถึงทีมงานของเราสำหรับผลแห่งความสำเร็จครั้งนี้

Don't have an account at InstaForex yet? Open and deposit it right now!
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.