Facebook
 
 

GBPMXN (ปอนด์อังกฤษ vs เปโซเม็กซิกัน). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Great Britain Pound vs Mexican Pesos
29.487
05 Mar 2021 23:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
-0.0055
(-0.0187%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
29.3503
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
29.2155
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
29.5427
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
29.249
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
31.514
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
24.5402
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.