GBPMXN (ปอนด์อังกฤษ vs เปโซเม็กซิกัน). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Great Britain Pound vs Mexican Pesos
27.6701
30 Oct 2020 12:55
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
-0.0005
(-0.0018%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
27.6066
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
27.63
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
27.7356
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
27.5485
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
31.514
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
23.9551
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.