Facebook
 
 

ถึง ลูกค้า

เงื่อนไขการซื้อขายที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการลงประชามติของสหราชอาณาจักรอยู่ในขณะนี้กลับไปเป็นมาตรฐานสำหรับทุกเครื่องมือ

ต้องการ Margin คำนวณอีกครั้งขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์สำหรับทุกประเภทบัญชีซื้อขาย

กลับสู่หน้ารายการข่าว


Other company news

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.