Facebook
 
 

Khách hàng thân mến,

Điều kiện giao dịch, trước đó đã bị thay đổi do cuộc trưng cầu dân ý của Anh, hiện tại đã quay trở lại tiêu chuẩn cho tất cả các công cụ.

Yêu cầu ký quỹ một lần nữa được tính toán dựa trên đòn bẩy cho tất cả các loại tài khoản giao dịch.

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.