empty
 
 

ถึงเทรดเดอร์ทุกท่าน


ทางเราต้องการทำการแจ้งว่าเซสชั่นในรายสัปดาห์จะเปิดในเวลา 1.00 (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ของการเทรด)ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม ในขณะที่ช่วงประหยัดพลังงานในตอนเช้าของปี 2017จะเริ่มต้นในวันที่ 12 มีนาคม ในสหรัฐอเมริกาโดยการเปลี่ยนแปลงของเวลาจะเหมาะสมภายในนระยะเวลาสองสัปดาห์

เมื่อภูมิภาคยุโรปได้ย้ายเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนในวันที่ 27 มีนาคม ตลาดหุ้นที่จะทำการเปิดในวันจันทร์จะยังคงทำงานตามปกติ ตั้งแต่ในเวลา 0.00 ตามเวลาเซริฟเวอร์

กรุณาทำการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆเพื่อการวางแผนต่อการซื้อขายของคุณ

กลับสู่หน้ารายการข่าว


ข่าวบริษัทอื่นๆ

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.