empty
 
 

Kính gửi các nhà giao dịch,

Xin lưu ý rằng phiên giao dịch hàng tuần sẽ mở cửa lúc 01:00 (giờ máy chủ giao dịch) vào ngày thứ hai 13 tháng 3 do giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày năm 2017 sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 3 tại Mỹ. Sự thay đổi thời gian này sẽ có hiệu lực trong hai tuần.

Khi châu Âu chuyển sang thời gian mùa hè vào ngày 27 tháng 3, việc mở cửa thị trường vào các ngày thứ hai sẽ được tiến hành như thường lệ, vào lúc 00:00 giờ máy chủ.

Vui lòng cập nhật thông tin này khi lên kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.