Facebook
 
 

24.06.202022:00:00UTC+00รายงานข้อมูลการค้าของประเทศนิวซีแลนด์ในวันพฤหัสบดี

ประเทศนิวซีแลนด์จะนำเสนอข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับการนำเข้า, การส่งออก และดุลการค้าออกมาในวันพฤหัสบดี โดยเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในเดือนเมษายนการนำเข้ามีมูลค่าอยู่ที่ 3.99 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ และมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 5.26 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ส่วนดุลการค้าคือ 1.267 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่นจะพบกับข้อมูลตัวเลขประจำเดือนเมษายน เกี่ยวกับดัชนีกิจกรรมอุตสาหกรรมทั้งหมด ดัชนีในเดือนมีนาคมลดลงไป 3.8% ในรอบเดือน ธนาคารกลางแห่งฟิลิปปินส์จะสรุปการประชุมนโยบายการเงิน จากนั้นจะประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย คาดการณ์ว่าธนาคารจะยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 2.75% ตลาดในไต้หวัน, จีน และฮ่องกงจะปิดทำการในวันพฤหัสบดี เนื่องจากเป็นวันเทศกาล Dragon Boat Festival โดยฮ่องกงจะเปิดทำการในวันศุกร์ ขณะที่จีน และไต้หวันจะปิดทำการจนถึงวันจันทร์หน้าหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.