X

ตัวกรองเวลา


วันนี้ | เมื่อวาน | สัปดาห์ | เดือนตัวกรองเวลา
ตัวกรองตัวอักษร
UTC
ข่าวในหน้านี้:
2021-05-11 09:21:00 อัตราเงินเฟ้อของจีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนเงินเฟ้อในดัชนีราคาผู้ผลิตอยู่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2017
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-11 05:43:00 ราคาผู้บริโภคในประเทศจีนเพิ่ม0.9% ในรอบปีของเดือนเมษายน
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-11 04:23:00 การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในการค้าปลีกของประเทศนิวซีแลนด์เพิ่ม 4.0% ในรอบเดือนเมษายน
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-11 03:53:00 การใช้จ่ายครัวเรือนในญี่ปุ่นเพิ่ม 6.2% ในรอบปีของเดือนมีนาคม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-11 03:43:00 การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในการค้าปลีกของประเทศนิวซีแลนด์เพิ่ม 4.0% ในรอบเดือนเมษายน
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-11 02:03:00 รายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของประเทศจีนในวันอังคาร
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-10 11:33:00 อุตสาหกรรมของประเทศฟินแลนด์ลดลงในเดือนมีนาคม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-10 10:24:00 การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเอสโตเนียเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-10 09:46:00 สภาวะทางธุรกิจของ NAB จากประเทศออสเตรเลีย, ความเชื่อมั่นขึ้นสู่จุดสูงสุด
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-10 05:45:00 ยอดการค้าปลีกในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ้น1.3% ในรอบเดือนของเดือนมีนาคม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-10 02:00:00 รายงานข้อมูลยอดการค้าปลีกของประเทศออสเตรเลียในวันจันทร์
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-07 11:01:00 การผลิตทางอุตสาหกรรมขอประเทศเยอรมนีฟื้นตัวในเดือนมีนาคม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-07 09:20:00 การส่งออกของประเทศจีนเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-07 04:43:00 รายงานจาก Jibun - ตัวเลข PMI ภาคบริการของประเทศญี่ปุ่นฟื้นตัวไปเป็น 49.5 ในเดือนเมษายน
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-07 03:23:00 ประเทศเกาหลีใต้มีการเกินดุลในบัญชีเดินเดินสะพัดถึง 7.82พันล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-07 03:06:00 ประเทศเกาหลีใต้มีการเกินดุลในบัญชีเดินเดินสะพัดถึง 7.82พันล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-07 02:03:00 รายงานข้อมูลการค้าของประเทศจีนในวันศุกร์
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-06 10:35:00 การผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-06 03:23:00 ใบอนุญาตการก่อสร้างของประเทศนิวซีแลนด์เพิ่ม 17.9% ในเดือนมีนาคม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-05-06 02:00:00 รายงานข้อมูลการประชุมของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดี
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.