empty
 
 
X

ตัวกรองเวลา


วันนี้ | เมื่อวาน | สัปดาห์ | เดือนธันวาคม, 2021
2

ข่าวประจำวัน

จีดีพีของประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.3% ในไตรมาสของไตรมาสสาม
ธนาคารแห่งประเทศเกาหลีนำเสนอรายงานเบื้องต้นในวันพฤหัสบดีว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ...
หน้าต่างใหม่ แสดงด่วน
ธันวาคม, 2021
2

ข่าวประจำวัน

จีดีพีของประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.3% ในไตรมาสของไตรมาสสาม
ธนาคารแห่งประเทศเกาหลีนำเสนอรายงานเบื้องต้นในวันพฤหัสบดีว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ...
หน้าต่างใหม่ แสดงด่วน
ตัวกรองเวลา
ตัวกรองตัวอักษร
UTC
ข่าวในหน้านี้:
2021-12-02 02:08:00 จีดีพีของประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.3% ในไตรมาสของไตรมาสสาม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-12-02 01:30:00 รายงานข้อมูลประเทศออสเตรเลียในวันพฤหัสบดี
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-12-01 04:25:00 รายงานจาก Markit - ภาคการผลิตของประเทศฟิลิปปินส์เเข็งค่าในเดือนพฤศจิกายน
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-12-01 04:20:00 รายงานจาก Markit - ตัวเลข PMI ด้านการผลิตของประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 50.9 ในเดือนพฤศจิกายน
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-12-01 04:10:00 รายงานข้อมูลจาก Markit - ตัวเลข PMI การผลิตของประเทศเมียนมาร์เพิ่มขึ้น 46.7 ในเดือนพฤศจิกายน
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-12-01 04:05:00 รายงานจาก Markit - ภาคการผลิตของประเทศเวียดนามปรับตัวขึ้นตามกระแสในเดือนพฤศจิกายน
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-12-01 03:55:00 รายงานจาก Markit - ภาคการผลิตของประเทศมาเลเซียฟื้นตัวในเดือนพฤศจิกายน
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-12-01 03:48:00 จีดีพีของประเทศออสเตรเลียร่วงลง 3.9% ในรอบปีไตรมาสสาม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-12-01 03:06:00 ประเทศเกาหลีใต้มีการเกินดุลทางการค้าถึง 3.09 พันล้านดอลลาร์
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-12-01 01:30:00 รายงานข้อมูลจีดีพีของประเทศออสเตรเลียในวันพุธ
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-11-30 04:35:00 ผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนตุลาคม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-11-30 04:10:00 ผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนตุลาคม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-11-30 04:05:00 อัตราการว่างงานของประเทศญี่ปุ่นร่วงลง 2.7% ในเดือนตุลาคม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-11-30 04:01:00 ใบอนุญาตการก่อสร้างของประเทศออสเตรเลียร่วงลง 12.9% ในเดือนตุลาคม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-11-30 03:56:00 ประเทศออสเตรเลียมีการเกินดุลในบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 23,886 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในไตรมาสที่ 3
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-11-30 03:49:00 สินเชื่อของภาคเอกชนในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนตุลาคม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-11-30 01:30:00 รายงานข้อมูลของประเทศญี่ปุ่นในวันอังคาร
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-11-29 03:36:00 สินค้าคงคลังทางธุรกิจของประเทศออสเตรเลียร่วง 1.9% ในไตรมาสสาม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-11-29 03:02:00 ยอดการค้าปลีกของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.9% ในรอบปีของเดือนตุลาคม
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
2021-11-29 01:32:00 รายงานยอดการค้าปลีกของประเทศญี่ปุ่นในวันจันทร์
หน้าต่างใหม่   แสดงด่วน
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.