28.10.202006:39:00UTC+00การส่งออกของประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติได้นำเสนอออกมาในวันพุธว่า การส่งออกของประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าการคาดการณ์ของเดือนกันยายน การส่งออกเพิ่มขึ้น 13.6% เมื่อเทียบเป็นรอบปีที่ 88.9 พันล้านริงกิตมาเลเซียในเดือนกันยายน หลังจากที่ลดลง 2.9% ในเดือนสิงหาคม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 5.5% การนำเข้าลดลง 3.6% ต่อปีไปอยู่ที่ 67.0 พันล้านริงกิตมาเลเซียในเดือนกันยายน หลังจากที่ลดลง 6.5% ในเดือนก่อนหน้านี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะลดลงไป 3.8% การเกินดุลทางการค้ามีมูลค่ารวม 22.0 พันล้านริงกิตมาเลเซียในเดือนกันยายน มันสูงกว่าระดับที่คาดการณ์ไว้ใน 13.9 พันล้านริงกิตมาเลเซีย การส่งออกในรอบเดือนเพิ่มขึ้น 12.4% ในเดือนกันยายนและการนำเข้าเพิ่มขึ้น 1.6% ข้อมูลอีกส่วนจากสำนักงานสถิติแสดงออกมาว่า ราคาผู้ผลิตลดลง 3.9% ทุกปีในเดือนกันยายน ตามการปรับตัวลง 2.8% ในเดือนสิงหาคม ราคาสำหรับการขุดเหมืองลดลงมากที่สุดถึง 43.2% ต่อปีในเดือนกันยายน ราคาสำหรับการผลิต และการผลิตไฟฟ้าและก๊าซลดลงไป 1.3% และ 0.9% ตามลำดับ ในแต่ละเดือน ราคาผู้ผลิตลดลง 0.5% ในเดือนกันยายน ตามการปรับตัวขึ้นมาเป็น 1.0% ในเดือนก่อนหน้าหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.