Facebook
 
 

11.01.202100:05:00UTC+00การค้าปลีกของออสเตรเลียเพิ่ม 7.1% ในเดือนพฤศจิกายน

สำนักงานสถิติออสเตรเลียออกมานำเสนอข้อมูลในวันจันทร์ว่า มูลค่าการค้าปลีกของประเทศออสเตรเลียเพิ่มในฤดูกาลนี้ถึง 7.1% ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยอยู่ใน 31.654 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งเกินกว่าการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นไปถึง 7.0% ตามการเพิ่มขึ้นถึง 1.4% ในเดือนตุลาคม การค้าปลีกด้านอาหารลดไป 0.3% ในในรอบเดือนขณะที่การค้าปลีกสินค้าในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 12.7% ยอดการขายเสื้อผ้าพุ่งขึ้น 26.7% ยอดการขายในห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น 21.1% การค้าปลีกด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น 7.9% และการค้าปลีกร้านอาหารเพิ่มขึ้น 6.7% มูลค่าการขายในรอบปีเพิ่มขึ้น 13.3%หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.