Facebook
 
 

19.01.202104:31:00UTC+00การเติบโตในการใช้จ่ายผ่านบัตรในการค้าปลีกของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม

สำนักงานสถิติของประเทศนิวซีแลนด์ได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันอังคารว่า การเติบโตของการใช้จ่ายผ่านบัตรเพื่อการค้าปลีกของนิวซีแลนด์ในเดือนธันวาคมได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการซื้อของกินของใช้, เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรค้าปลีกเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งเร็วกว่าการเติบโตถึง 1.4% ต่อปีในเดือนพฤศจิกายน ในขณะเดียวกันการใช้จ่ายผ่านบัตรที่แท้จริงโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 4.3% หรือ 20 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ การใช้จ่ายด้านการค้าปลีกเพิ่มขึ้นในสี่จากหกอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม การใช้จ่ายในการซื้อของกินของใช้และสุราทำให้อุตสาหกรรมค้าปลีกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ซึ่งขึ้นมาถึง 7.5% การใช้จ่ายกับสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานสูงขึ้น 6.7% คุณ Craig Liken ผู้จัดการฝ่ายสถิติการค้าปลีกกล่าว "การใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในการซื้อของกินและของใช้ และสุราเกิดขึ้นพร้อมกับเดือนแรกของวันหยุดฤดูร้อน" ขณะเดียวกันการใช้จ่ายในโรงแรม, ห้องเช่าและที่พักอื่นๆ ลดลงถึง 32% เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศท่ามกลางกาแพร่รระบาดทั่วทั้งโลกหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.