Facebook
 
 

19.02.202106:22:00UTC+00 ยอดการค้าปลีกในสหราชอาณาจักรลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคม

สำนักงานสถิติแห่งชาตินำเสนอข้อมูลออกมาในวันศุกร์ว่า ยอดการค้าปลีกในสหราชอาณาจักรลดลงไปอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคม เนื่องจากข้อจำกัดของเชื้อไวรัสโคโรน่าทั่วประเทศที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นจึงส่งผลต่ออุปสงค์ ปริมาณการขายปลีกลดลง 8.2% เมื่อเทียบในรอบเดือน ที่สวยทางกับการเพิ่มขึ้นถึง 0.4% ในเดือนธันวาคม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะลดลงไปอยู่ที่ 2.5% หากไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ยอดการค้าปลีกลดลง 8.8% หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.4% ในเดือนก่อนหน้านี้ นอกจากนั้นมันยังมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ใน -2.6% ทุกภาคส่วนมียอดขายลดลงในรอบเดือนของเดือนมกราคม ยกเว้นร้านค้าปลีกที่ไม่ใช่ร้านค้าและร้านขายอาหาร เมื่อเทียบเป็นรายปีจะพบว่ายอดการค้าปลีกลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้น 3.1% ในเดือนธันวาคม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะลดลงไปเล็กน้อยที่ระดับ 1.3% ในทำนองเดียวกันยอดการขายที่ไม่รวมเชื้อเพลิงรถยนต์ได้ลดลงไปอย่างฉับพลันถึง 3.8% หลังจากเพิ่มขึ้น 6.7% คาดการณ์ว่ายอดการขายจะเพิ่มขึ้น 2.2% สัดส่วนการใช้จ่ายออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 35.2% ในเดือนมกราคมซึ่งออกมาสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.