empty
 
 

19.04.202100:05:00UTC+00ประเทศญี่ปุ่นมีการขาดดุลทางการค้า 663.7พันล้านเยนในเดือนมีนาคม

กระทรวงการคลังนำเสนอข้อมูลออกมาในวันจันทร์ว่า ประเทศญี่ปุ่นมีการเกินดุลทางการค้าสินค้าถึง 663,700 ล้านเยน มันออกมาเกินการคาดการณ์ที่ว่าจะมีการเกินดุลเท่ากับ 490.0 พันล้านเยนตามการเกินดุลที่ปรับตัวลงไปเป็น 215.9 พันล้านเยนในเดือนกุมภาพันธ์ (จากเดิมคือ 217.4 พันล้านเยน) การส่งออกเพิ่มขึ้น 16.1% ในรอบปีโดยอยู่ที่ 7.378 ล้านล้านเยน ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปเป็น 11.6% ตามการปรับตัวลงที่ 4.5% ในเดือนก่อนหน้านี้ การนำเข้าเพิ่มขึ้น 5.7% ต่อปีไปเป็น 6.714 ล้านล้านเยน เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ที่อยู่ใน 4.7% หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 11.8% ในเดือนก่อนหน้านี้หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.